MV- Isännöinti

  Matti Virtanen

  puh: 0400 622 985

  info(at)suolahti-sumiainen-vesiosuuskunta.fi

  Keiteleentie 11,

  44200 Suolahti

 

 

 

Kysymyksiä/Vastauksia

Tälle Vastauksia kysymyksiin palstalle voit lähettää kysymyksiä osuuskunnanhallitukselle ja toimitusjohtajalle asioista mitkä askarruttavat osuuskunnan toiminnassa, jäseneksi liittymisessä, verkoston rakentamisessa tai verkostoon liittymisessä.

 

Kysymykset voi lähettää osuuskunnan hallituksen jäsenille sähköpostilla osoitteeseen: info@suolahti-sumiainen-vesiosuuskunta.fi

 

 

Vastauksia kysymyksiin:


Kysymys:

Pyytäisin jatkossa kun kartoitatte linjoja/liikutte alueella jakun mönkijällä ajellaan ei ajettaisi taimikoita nurin kuten minun pellollaoli tehty 1.12.08. Istutin siihen koivuja tänä kesänä nyt mökkäri olikurvaillut osittain taimikon päälle. En tiedä miksi linjaa merkitään kun enole naapurini kanssa liittynyt osuuskuntaan?

 

Vastaus:

Sain postisi ja olen toimittanut sen myös maastotutkijoille. Ikävää, että he ovat ajaneet mönkijällään taimikossasi ja näinhän he eivät saisi tehdä. Anteeksi osuuskuntamme puolesta asia. Tarvittaessa korvaamme tietenkin vahingon.

Suunnittelulähtökohtamme on, että käymme läpi ns. aluesuunnitteluperiaatteella koko tulevan II-Rakennusvaiheen (Kalliolahti-Ruotinkylä ) kiinteistöt ja siten saamme aikaan kokonaissuunnitelman. Tämän etuna on, ettei sitten myöhemmin tarvitse lisätäpumppaamo ja putkikapasiteettia alueilla, joissa mahdollisesti myöhemmin halutaankin liittyä verkostoon ja osuuskuntamme asiakkaaksi. Tämä onosoittautunut pitkällä aikavälillä kustannustehokkaimmaksi toimintatavaksi. Samalla pystymme ilmoittamaan hinnan mahdolliselle liittymiselle eikä meidän tarvitse erikseen lähteä suunnittelemaan jokaista kiinteistöä, joka myöhemmin ilmoittaakin haluavansa selvittää asia ja ehkä liittyäkin asiakkaaksi. Näinkin pääsemme kokonaistaloudellisesti edullisempaan tulokseen.

 

Me emme ole pakottamassa ketään liittymään osuuskuntaamme tai verkostoomme. Lähtökohtamme on kuitenkin tarjota yksi mielestämme hyvä vaihtoehto Kalliolahden ja Ruotinkylän alueen asukkaille vastata vuonna 2014 voimaantulevan jätehuoltolain velvoitteisiin kohtuu hinnalla.

 

Rakennustyömme päättyessä joskus muutaman vuoden päästä, määrittelee Äänekosken kaupunki meille toiminta-alueen, jonka sisällä olevien kiinteistöjen on haettava vapautus vesi- ja viemäriverkostostamme mikäli ei ole liittynyt asiakkaaksemme. Tällöin on hyvä, että kaikille kiinteistöille on olemassa suunnitelma millä voidaan esittää hinta mitä liittyminen maksaisi. Kiinteistönomistajan ratkaistavaksi sitten jää se tapa miten hoitaa lain vaatimat velvoitteet.

 

Sen voin sanoa nyt, että liittyminen tässä ensimmäisessä rakentamisvaiheessa on kuitenkin halvempaa kuin myöhemmin. Syy on nyt saatavat yhteiskunnan avustukset, joita ei jälkirakentamisessa enää ole käytettävissä.Tällä hetkellä liittymishinta on 8000,00 €/ yhden ruokakunnan kiinteistö. Mikäli liittyminen tapahtuu myöhemmin eikä avustusta ole käytettävissä on pelkkä avustuksesta aiheutuva lisähinta 5 000 € enemmän. Lisäksi tulee yksittäisestä rakentamisesta ja työkaluston paikalle siirtämisestä aiheutuva kustannuslisä. Myös mahdollinen inflaatio aiheuttaa hinnan nousua.

 


 

Kysymys:

Omistamme kaksi kiinteistöä, joista toinen on niin sanottu "syytinkitalo", eli sukupolven vaihdoksen yhteydessä on tilan omistaja velvollinen järjestämään asunnon edelliselle sukupolvelle. Kyseinen kiinteistö on samalla tontilla, eli sille ei ole lohkottu omaa tonttia ja kiinteistön koko on 80 m2. Etäisyys asuinkiinteistöjen välillä on noin 200 metriä. Maksamme kummastakin kiinteistöstä kaikki kulut kuten sähkö- ja vesimaksut.

 

Mikä on Vesiosuuskunnan kanta syytinkitalojen kohdalla?

 

1a) Jos liitymme vesiosuuskuntaan, riittääkö, että maksamme kerran osuusmaksun 200 euroa?

 

Vastaus:

Yksi osuusmaksu riittää niin kauan kuin on yksi tila ja sama omistaja.

 


 

Kysymys:

Voiko syytinkitalon liittää päätalon viemäriin ja hoitaa yhdellä liittymällä yhden omaistajan kiinteistöt? Jos joskus kiinteistö myytäisiin ja tontti lohkottaisiin niin silloinhan ratkaisu olisi tehdä jo ennakkoon sopimus vesiosuukunnan kanssa, että kiinteistölle on hankittava uusi liittyminen vesiosuuskunnan vesilaitokseen?

 

Vastaus:
Molemmista taloista pitää maksaa oma liittymämaksu jos halutaan pitää ne eri liittyminä. Kiinteistönomistaja voi ottaa päärakennukseen vain yhden liittymän ja vetää omalla kustannuksellaan putket maallaan ”syytinkitaloon”. Tällöin tarkastellaan erikseen pisteytyksellä käyttömaksujen perusteet. Mikäli syytinkitalossa kuitenkin joskus vaihtuisi omistaja ja se tulisi omaksi tilakseen, tulisi siihen maksaa oma liittymä sen hetkisten kustannusten mukaisena. Tämä tilanne vastaavasti alentaisi mahdollista korkeampaa pisteytystä ”päätalossa”.

 

Aivan samassa pihapiirissä olevat rakennukset kuten maatalon päärakennus, esim. navettarakennus ja/tai sauna otetaan mukaan yhdellä liittymämaksulla mutta kiinteistönomistaja vetää tonttiputkistot liittymäkohdasta, joka yhteisesti sovitaan osuuskunnan ja kiinteistönomistajan välillä. Sama koskee perinteistä loma-asuntoa ja erillistä saunarakennusta. Samalla kiinteistötunnuksella olevat kiinteistöt pääsevät mukaan yhdellä liittymismaksulla.

 

Tällaiset kohteet sovitaan kiinteistökohtaisesti/tapauskohtaisesti mutta edellinen toimii peruslinjauksena.

 


 

Kysymys:

Jos edellinen ei mahdollista ja jos syytinkitalossa on eri jyvityspistemäärä, mikä se olisi?

 

Vastaus:
Pisteytys voidaan laskea vasta myöhemmin kun saadaan kokonaisuutta enemmän kasaan ja saadaan kiinteistökohtaiset tarkemmat selvitykset.

 


 

Kysymys:

Vaikuttaako mahdollinen jyvitys perusmaksuun (arvio 100 euroa/vuosi)?

 

Vastaus:

Perusmaksu on jyvitykseen pohjautuva.

 


 

Kysymys:

Jos maksaa nyt osuusmaksun 200 euroa ja vesiosuukunta ei käynnistykkään, palautuuko kyseinen maksu?

 

Vastaus:

Vesiosuuskunta on rekisteröity ja toiminta on alkanut. Olemme saaneet jo osuusmaksuja. Vain osuusmaksunsa maksaneilla on päätösoikeus osuuskunnan asioihin. Toiminta etenee jo ja ei ole nähtävissä syitä miksi toiminta vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseksi ei toteutuisi.

 


 

Kysymys:

Kuka tai mikä toimielin tekee päätöksen vesiosuuskunnan toteutumisesta?

 

Vastaus:

Päätökset tehty. Viittaus edelliseen kohtaan. Vesiosuuskunta on perustettu perustamiskokouksessa ja käytännön asioita hoitaa valittu hallitus ja toimitusjohtaja.

 


 

Kysymys:

Kuinka alustavan suunnitelman alueelle asuvat voivat saada tietoa, kuinka moni on liittynyt vesiosuuskuntaan?

 

Vastaus:

Tämän hetken liittyjämäärä 23

 


 

Kysymys:

Kuinka tämä vesisuukuntaprojekti etenee. Onko jokin tietty päivämäärä, jolloin tilanne kartoitetaan ja voidaan arvioida liittymisen kokonaiskustannukset?

 

Vastaus:

Tällä hetkellä jatkamme jäsenhankintaa kampanjalla. Seuraavaksi aloitamme liittymissopimusten teon erityisesti I-vaiheen Suolahti-Sumiainen runkolinjan varrella oleville kiinteistöille. Näiden osalta on asetettu tavoite rakennustöiden aloittamisesta ensi kesänä tai viimeistään syksyllä. Valtion avustuksesta riippuu voidaanko hanke aloittaa ja riittääkö mahdollisesti saatava avustus toteuttamaan I-vaihe kerralla vai jakautuuko se kahdelle vuodelle.

 

I-vaihe sisältää esisuunnitelman mukaan 89 taloutta.

 

II-vaihe suuntautuisi Kalliolahden ja Ruotinkylän alueelle. Arvio liittyjistä 132 kiinteistöä.

 

III-vaihe Syvälahti-Lohilahti alueelle. Liittyjiä arvioitu 72.

 

IV- ja V-vaihe Saarikkaalla ja Savolaiskylällä 95 kiinteistöä.

 

Omalta osaltaan on tämä hanke lisäämässä myös alueen vetovoimaa uusille asunnoille ja lomakiinteistöille jolloin ne ovat lisäämässä liittyjien määriä.

 

Lopullisen toteutusjärjestyksen eri vaiheille määrittelee viime kädessä liittyjien määrä.

 

Lopulliset kustannukset määräytyvät vasta koko hankkeen toteuduttua vuosien päästä. Periaatteena on, että kaikki maksavat yhtä paljon riippumatta siitä milloin on liittynyt palveluiden käyttäjäksi. Ainoastaan erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa ( liittyjä esim. vaikean reitin takana, kalliomaasto tai kaukana muista liittyjistä ja kiinteistönomistaja haluaa kuitenkin liittyä ) liittymismaksumaksu saattaa olla kallimpi muita.

 

Lopulliseen kustannukseen vaikuttaa toki paljon se miten valtionosuudet saadaan ja kuinka pitkäksi rakentamisaikataulu venyy. Vuodet tuovat varmasti esim. inflaation seurauksena lisäkustannuksia. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa olennaisesti myös se kuinka isolla prosentilla saadaan kiinteistöt liittymään. Mitä enemmän liittyjiä niin sitä halvempi yksikkökustannus.
 


 

Kysymys:

Voiko liittyjä olla varma liittymisen kustannuksista jollakin vaihteluvälillä vai rakentuuko kustannus täysin liittyjien lukumäärän mukaan?

 

Vastaus:
Varmuutta lopullisista kustannuksista ei voi kukaan antaa. Voimme tietenkin arvioida asiaa siltä pohjalta miten aiemmat hankkeet ovat muualla toteutuneet ja suunnitteluinsinöörimme on kertonut, että yleensä kustannusarviot ovat pitäneet kohtuu hyvin paikkansa.

 


 

Kysymys:

Olivatko kustannukset seuraavat. Osuusmaksu 200 euroa. Iittymismaksu 800 euroa + 4200 euroa 15 vuoden aikana + 5 % korko ja arvio perusmaksusta 100 euroa/vuosi?

 

Vastaus:
Tämän hetken arvio on: Osuusmaksu 200 euroa ( ei muutu). Liittymismaksu 800 euroa + 7 200 euroa 15 vuoden aikana. Lisäksi tulee korot. Perusmaksu n. 11,00 €/kk. Kulutusmaksut vedestä ja jätevedestä yhteensä n. 4 €/km3. Vanhan vesiliittymän taloudet saavat liittymismaksusta kahdenkymmenen ( 20 ) prosentin alennuksen. Liittymismaksun 1. erä on kaikille 800 €.

© Suolahti-Sumiainen-Vesiosuuskunta 2009-2019