MV- Isännöinti

  Matti Virtanen

  puh: 0400 622 985

  info(at)suolahti-sumiainen-vesiosuuskunta.fi

  Keiteleentie 11,

  44200 Suolahti

 

 

 

Uutiset

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liittymisvelvollisuus

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on kiinteistöllä liittymisvelvollisuus vesi- ja viemäriverkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista tekee päätöksen kunnan- tai kaupunginvaltuusto.

Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautuksen vesihuoltolain 11 §:n edellyttämin perustein. Äänekoskella vapautushakemukset on osoitettava kaupungin ympäristötarkastaja Unto Huttuselle. Hänen toimipaikkansa sijaitsee Suolahdessa Äänekosken kaupungin ympäristötoimistossa.

 

EU-rahaa osuuskunnalle

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalle Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013 avustuksen vesi- ja viemäriverkoston kiinteistöliittymien rakentamiseen Syvälahden ja Lohilahden alueilla sekä Saarikkaan, Makelänkylän, Jurvon itäpuolisen alueen ja Suolahdessa Kirppulan ja hautausmaan välisen alueen vesi- ja viemäriverkoston suunnitteluun.

 

Hankkeemme nimi on S-S VOK:n vesihuoltohanke. Toimenpiteenä hanke kuuluu Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelujen kehittämiseen. Toimintalinjana on maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen.

 

Hanke päättyy vuoden 2012 lopussa.

 

 

Äänekosken kaupungilta avustus

Äänekosken kaupunginhallistus myönsi Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalle avustuksen vesi- ja viemäriverkoston kiinteistöliittymien rakentamiseen Syvälahden ja Lohilahden alueilla sekä Saarikkaan, Makelänkylän, Jurvon itäpuolisen alueen ja Suolahdessa Kirppulan ja hautausmaan välisen alueen vesi- ja viemäriverkoston suunnitteluun.

 

Äänekosken kaupunki rahoittaa kuntansa alueella toimivien vesihuoltolaitosten rakentamishankkeita.

 

Jatko-Osuuskuntakokous keskiviikkona 18.4.2012

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan jatko-osuuskuntakokous pidetään osuuskunnan toimistolla, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti, keskiviikkona 18.4.2012 klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14. §:n muuttaminen muotoon "Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua." Nykyinen muotoilu "ennen maaliskuun loppua."

Lisäksi käsitellään sääntöjen 15 §:n kohdat 1-6 sekä 9. 

Tervetuloa! 

 

Osuuskuntakokous 28.3.2012

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidetään osuuskunnan toimistolla, Keiteleentie 11, Suolahti, ke 28.3.2012 klo 18.00 alken. Esillä sääntömääräiset asiat.

 

Rakentaminen käynnissä Lohilahdessa

Osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston rakennustyöt jatkuvat tällä hetkellä Lohilahden alueella. Sinne rakennetaan parhaillaan kiinteistöliittymiä varten runkohaarat Kotiniemeen asti. Varsinaiset kiinteistöliittymät rakennetaan myöhemmin kesäkautena kun pihojen roudat ovat sulaneet.

 

Rakentaminen jatkuu Syvälahdessa

Avustuspäätösten myöntämisen jälkeen on varmistunut, että tämän vuoden 2012 aikana Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta rakentaa koko Syvälahti-Lohilahti alueen kiinteistöliittymät suunnitelman mukaisesti.

Alueen asukkaat voivat kysyä ennakkoon tietoja rakentamisen ajankohdasta osuuskunnan toimitusjohtajalta puhelimella numerosta 0400-622 985.

 

Syvälahden-Lohilahden alueen kiinteistöliittymien rakentamisen laajuus ratkee avustuspäätöksen jälkeen

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta rakentaa tällä hetkellä jo rakennetun runkolinjan lähikiinteistöt. Työt aloitettiin Lohilahden alueelta ja etenevät kohti Syvälahtea.

Lopullinen rakentamisen laajuus alueella saadaan selville kun Keski-Suomen ELY -keskus tekee päätöksen rakentamiseen mahdollisesti myönnettävästä avustuksesta.

 

Rakentamistyöt Syvälahden-Lohilahden alueella jatkuvat välittömästi

Äänekosken kaupunginhallituksen 7.marraskuuta tekemien vesiosuuskuntien toiminta-alueita koskeneiden valitusten hylkäämisesitysten jälkeen Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta voi jatkaa rakentamistaan. Vuorossa on Syvälahden-Lohilahden alueen kiinteistöjen liittäminen jo rakennettuun runkolinjaan.

 

Äänekosken kaupunginhallitus hylkäsi toiminta-alueista jätetyt valitukset

Äänekosken kaupunginhallitus esittää yksimielisesti lausuntonaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että kaikki vesiosuuskuntien toiminta-alueita koskeneet valitukset hylätään. Seuraavaksi valitusten käsittely jatkuu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

 

Valituksia kaupunginvaltuuston toiminta-aluepäätöksistä

Lokakuussa päättyneen valitusajan puitteissa Äänekosken kaupunginvaltuuston päätöksistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiksi jätettiin yhteensä 13 valitusta Hämeelinnan hallinto-oikeudelle. Valituksista viisi kohdistui Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan alueisiin.

 

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuun alussa vesiosuuskuntien toiminta-alueet. Suolahden-Sumiasten vesiosuuskunnan tointa-alueiksi hyväksyttiin osuuskunnan esityksen mukaisesti Suolahden-Sumiaisten välisen runkolinjan lähialueet, Vihijärven, Majalan-Kalliolahden alueet, Ruotinkylän alkupää Jokelan talolle asti sekä Syvälahden-Lohilahden alueet.

 

Esitettyjä alueita Ruotinkylällä, Saarikkaalla, Mäkelänkylällä, Jurvon itäpuolella sekä Suolahdessa Kirppulan-hautausmaan alueilla ei hyväksytty. Näiltä osin osuuskunnan hallitus valmistelee uutta esitystä Äänekosken kaupungille.

 

Toiminta-aluepäätökset syyskuussa

Äänekosken kaupunginhallitus jätti keväällä pöydälle päätökset vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämisestä. Asia on tulossa uudelleen käsittelyyn elokuun lopussa kaupunginhallitukseen. Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta syyskuussa. Silloin pitäisi varmistua mitkä ovat Äänekoskelaisten vesiosuuskuntien toiminta-alueet.

 

Rakentamisavustus ELY-keskuksesta odottaa toiminta-aluepäätöstä

Keski-Suomen ELY-keskuksessa on parhaillaan käsittelyssä Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan avustushakemus Syvälahden-Lohilahden kiinteistöliittymien rakentamiseksi. Myönteistä päätöstä ELY-keskuksessa ei voida kuitenkaan tehdä ennen kuin selviää onko alue hyväksytty kaupunginvaltuustossa toiminta-alueeksi. Tämän vuoksi rakentamisen aloitus viivästyy siihen asti kunnes myönteinen päätös on saatu lainvoimaiseksi.

 

Osuuskuntakokous Suolahtisalissa ke 30.3.2011 klo 18.00

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan yleinen kokous ja infotilaisuus jatkorakentamisesta mm. Saarikkaan ja Mäkelänkylän alueilla pidetään Suolahtisalissa keskiviikkona 30.3.2011 klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 15 §:n mukaiset kokousasiat. Lisäksi esitellään jatkorakentamissuunnitelma ja toiminta-aluesitykset.

Tervetuloa!

 

Vakituisten asuntojen korjaus- ja energia-avustukset haussa 8.4.2011 mennessä

Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein mm. kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen.Tarkemmat tiedot saa Äänekosken kaupungin teknisesen toimen hallintoyksiköstä. Linkki kaupungin sivuille seuraavasta osoitteesta:

http://www.aanekoski.fi/asukkaalle/asuminenjaymprist/lainat-ja-avustukset_1/

 

Rakennustöissä pakkasseisokki

Rakennustyöt Syvälahden ja Lohilahden alueella ovat tällä erää päättyneet helmikuun alussa. Työt jatkuvat Kalliolahdesta Ruotinkylään päin Jokelan talolle koneiden siirrolla ja putkien levityksessä reitille heti kun sääolosuhteet sen sallivat.

Helmikuun alkupuolella alkanut kova pakkasjakso keskeytti työmään siirron. Putkien levitystä ja käsittelyä ei voi tehdä yli 15 asteen pakkasella. Pakkasen ylittäessä 20 astetta ei myöskään ulkotyön teettäminen ole mahdollista. Koneiden paineletkusto joutuu myös ylivoimaselle rasitukselle, joten työmaa oli keskeytettävä.

 

Toivottavasti pakkasjakso pian hellittää ja päästään jatkamaan työmaan siirtoa.

Mikäli teillä on asiasta kysyttävää voitte ottaa yhteyttä Matti Virtaseen

puh. 0400-622 985.

 

Syvälahden-Lohilahden runkolinja Vihijärvelle valmis

Loka-marraskuussa alkanut runkolinjan rakentaminen Vihijärveltä Lohilahden kautta Syvälahteen on valmistunut. Runkolinjaa rakennettiin hieman yli seitsemän kilometriä. Rakentaminen jatkuu taloliittymien osalta loppukeväästä ja alkukesästä sen jälkeen kun Ruotinkylän linjaa liittymineen on rekennettu Jokelan talolle saakka.

 

Lohilahden ja Syvälahden runkolinjan rakentaminen jatkuu

Tällä hetkellä runkolinjan rakentaminen etenee Lohilahdessa Kotirannan ja Hämälän kohdalla. Urakoitsijana toimii Petri Berg Konnevedeltä. Runkolinjan on tarkoitus valmistus tammikuussa 2011. Taloliittymien rakentaminen aloitetaan kevättalvella ja työt jatkuvat koko vuoden.

 

Keski-Suomen ELY-keskukselta avustus Syvälahden-Lohilahden runkolinjaan

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalle  41 400 € Syvälahden-Lohilahden alueen vesi- ja viemärirunkolinjan rakentamiseen. Vastaava avustus on haettu myös Äänekosken kaupungilta. 

 

Rakennustyöt Kalliolahdesta Ruotinkylään Jokelan talolle

Rakentamisen aloitus siirtyy tammikuulle 2011. Urakoitsijana sielläkin on Petri Berg.

Tiedustelut hankkeista osuuskunnan toimistosta Keiteleentie 11, Suolahti tai puhelimella Matti Virtanen 0400 622 985.

© Suolahti-Sumiainen-Vesiosuuskunta 2009-2019