Valikko Sulje

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Päivätty 25.5.2018

 

REKISTERINPITÄJÄ

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta Y-tunnus: 2155391-5
Keiteleentie 11
44200 Suolahti

puh. 040 5436 688

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Matti Virtanen, toimitusjohtaja, puh. 0400 622 985

 

REKISTERIN NIMI

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Asiakastietojen hallinta ja sopimusten mukainen laskutus, joka sisältää asiakkaan perustiedot ja liittymissopimuksen kiinteistötiedot. Lisäksi häiriö- ja ongelmatilanteita varten hälytysrekisteri, joka sisältää asiakkaan puhelinnumeron.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Asiakkaan sopimustiedot:
Sopimuksen kohde, kohteen osoite, tuotetiedot, laskutustiedot

Asiakkaan liittymä- ja käyttöpaikkatiedot:

  • Liittymien ja käyttöpaikkojen tekniset tiedot

  • Kulutustiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas ilmoittaa itse tietonsa sopimuksen tekemisen yhteydessä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto:
Kirjalliset asiakassopimukset säilytetään lukituissa tiloissa, joiden käyttöä valvotaan. B. ATK:lle talletetut tiedot:

Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Käyttöoikeudet vain niillä asiakastietoja ja -sopimuksia käsittelevillä henkilöillä, jotka hoitavat asiakassuhteita. Palvelintietokoneet, joissa tiedot ovat, sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

 

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti tai sähköpostilla info@suolahti-sumiainen-vesisosuuskunta.fi.