Valikko Sulje

Liittyminen osuuskunnan verkostoon

Liittyminen osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on velvoite liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon (Vesihuoltolaki 10§). Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja. Vesihuoltolaki edellyttää, että laitokseen liittymisestä tehdään laitoksen ja liittyjän välille liittymissopimus. Liittyjän hakemuksessa antamien tietojen perusteella laitos laatii kaikkien liittyjien kanssa kirjallisen liittymissopimuksen. Sopimuksessa sovitaan mm. liittämiskohdasta, painetasoista ja viemärin padotuskorkeudesta. Liittymislomakkeet (sopimukset) ja toimitusehdot saa tulostettua alla olevista linkeistä.

Lomakkeet täytetään kahtena kappaleena ja palautetaan allekirjoitettuina osuuskunnan toimistoon, Keiteleentie 11, Suolahti.

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa kun hakemus on hyväksytty.
Mikäli haluat liittyä vesiosuuskuntaan, ota yhteyttä toimitusjohtajaan, hallituksen puheenjohtajaan tai jäseneen.

Toiminta-alue

Äänekosken kaupunki on vahvistanut vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Kartat toiminta-alueista löytyy Tietoa osuuskunnasta -otsikon alta.

Liittymismaksut

Vesi- ja jätevesiliittymä perushinta 13 000,00 euroa ja

lisäksi peritään rakentamisesta aiheutuvat kulut, jotka ylittävät perushinnan

 

Lomakkeet

Osuuskunnan jäsenhakemus

Liittymissopimus

Maapohjasopimus

Liittymissopimuksen ehdot

Vesihuoltolaitosten yleiset toimitusehdot